ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน (ปีที่ 58 ) และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.นครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการผู้ช่วยฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการทำงานของนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564