ข่าวประชาสัมพันธ์

🌏🪷 พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีขลิบผมนาค เพื่อบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🌏👑 พช.นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ ติดตาม และร่วมประชุมกับราชเลขานุการในพระองค์ฯ และปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์