ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เชิญชวนข้าราชการในจังหวัด และพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์  สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”    ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พช.นครสวรรค์ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าปฏิบัติงานสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

พช.นครสวรรค์ร่วมลงพื้นที่บ้านท่าจันทร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประกวดการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประเภทมีส่วนร่วม ปี 2564