ข่าวประชาสัมพันธ์

🌏🌽 พช.นครสวรรค์ ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการปลูกผัดสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ภายใต้แนวคิด”จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” และดำเนินกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม”Great food from good soil for better life awereness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 🌱💚

พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก พ.ศ. 2565

พช.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และรับชมนิทรรศการวันดินโลก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก พ.ศ. 2565