ข่าวประชาสัมพันธ์

🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ จัดประชุมโครงการเหลียวหลังแลหน้าเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2565

🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌏🏛️ พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย จัดจำหน่ายผ้าและรับสั่งซื้อกระเช้าสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่🧵🇹🇭

💛👫 พช.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ประจำปี 2565