ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารจัดการมูลดิน (ที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564