ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย กิตติภูมิ พละบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วย นางนิตติยา ทองยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวปิยะพรรณ ทรงสุรางค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กองทุน กข.คจ. เพื่อให้การดำเนินการกองทุนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ณ บ้านบึงกบละคร หมู่ ๖ ต.บางเคียน โดยมีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปลูกไม้เศรษฐกิจ อาทิ สัก ยางนา แคนา สะเดา พยุง เพื่อใช้ต้นไม้เป็นทุนประกันกู้ยืมเงินกองทุนชุมชนในอนาคตต่อไป