คำสั่ง/ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง : การจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

(22/03/2564)

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตภัณธ์ และสนับสนุนวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(12/03/2564)