District Community Development Office News

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”สพจ.นครสวรรค์ ร่วมสังเกตการณ์ การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฎิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"