18 เมษายน 2562 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 รุ่น (18,19,22,23 เมษายน) ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)