รายงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2560

ระดับจังหวัด

 • บ้านเขามะตูม หมู่ที่ 15 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน ดาวน์โหลด

ระดับอำเภอ

 • บ้านทุ่งไก่เถ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชันกัน อำเภอแม่วงก์ ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว ดาวน์โหลด
 • บ้านคลองบ่วงสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง ดาวน์โหลด
 • บ้านท่าทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดาวน์โหลด
 • บ้านหัวโปร่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ ดาวน์โหลด
 • บ้านวังแตงโม หมู่ที่ 6 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง ดาวน์โหลด
 • บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี ดาวน์โหลด
 • บ้านหัวดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง  อำเภอเก้าเลี้ยว ดาวน์โหลด
 • บ้านพุม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า ดาวน์โหลด
 • บ้านลาดทิพรส หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี ดาวน์โหลด
 • บ้านจิกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว ดาวน์โหลด
 • บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี ดาวน์โหลด
 • บ้านหนองสะเอ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก ดาวน์โหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)