สารคดีชุด “เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ตอน คิดดี..ทำดี..เพื่อชุมชน

ถ่ายทำ ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)