เมืองทวารวดีศรีจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

จันเสนเป็นนครโบราณสมัยทวารวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลายมีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นับได้ว่าเป็นชุมชนเริ่มแรกในสุวรรณภูมิที่มีการติดต่อกับทางอินเดียร่วมสมัยเดียวกับเมืองอู่ทองในลุ่มแม่น้ำท่าจีนและเมืองฟูนันใกล้ปากแม่น้ำโขง ดังเห็นได้จากโบราณวัตถุที่เป็นตราดินเผาเศษภาชนะประดับลวดลายลูกปัดและเครื่องประดับที่เหมือนกับที่พบในอินเดียและแคว้นฟูนัน

อ่านต่อ…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)