แบบฟอร์มต่างๆ

  • แบบตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์  ดาวน์โหลด
  • แบบประเมินการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์  ดาวน์โหลด
  • เกณฑ์มาตรฐาน SAMRT Saving Group (SSG) กลุ่มออมทรัพย์  ดาวน์โหลด
(Visited 1 times, 1 visits today)